Jalp PRO is een uitbreiding op Jalp, speciaal voor consulenten en professionals.

Maakt contracten overzichtelijk

Jalp PRO helpt consulenten en professionals meer te halen uit de sociale kaart. In Jalp PRO kunt u aangeven met welke organisaties de gemeente een contract heeft. U kunt details over de contracten zelf vastleggen en er makkelijk in zoeken.

Jalp PRO:

  • ● werkt met iStandaarden, maar ook met uw eigen productcodes.
  • ● koppelt organisaties uit de sociale kaart Invis of G!DS aan contractinformatie.
  • ● is geschikt voor zorginkoop per gemeente én per regio.
  • ● maakt communiceren met contractpartners makkelijk

Voor wie zijn de voordelen?

  • ● Sociale teams, wijkteams of gebiedsteams. Zij kunnen met Jalp PRO gemakkelijk informatie vinden over zorgaanbieders in de buurt van een cliënt, met contractinformatie. Maar ook tips om cliënten te helpen zelf de regie te nemen.
  • ● Gezinsvoogden, rechters, jeugdreclasseerders en artsen. Zij zien met Jalp PRO snel met welke jeugdzorgaanbieders de gemeente een contract heeft.
  • ● Medewerkers KCC en backoffice gemeente. Zij hebben met Jalp PRO een helder overzicht van diensten, codes en andere informatie over contractanten.
  • ● Inkoopmedewerkers. Contracten vastleggen in een spreadsheet behoort tot het verleden.

 

Jalp Pro is nog volop in ontwikkeling. Neem contact met ons op, dan vertellen we u graag meer.