Jalp in het sociale domein

Jalp is geschikt als burgerportaal voor het Sociale Domein.

Met aanvullende modules kan een gemeente er voor kiezen om onderdelen te koppelen aan het sociaal loket van Jalp.

Van beleid naar informatie

Door de vier grote decentralisaties komt er nogal wat op de gemeenten af. Jalp heeft van zichzelf uitgebreide content gericht op de Wmo, een CJG module in Jalp kan geïntegreerd geleverd worden. Het Sociaal Domein omvat extra modules.  In samenwerking met Stimulansz  is de Werk en Inkomen module beschikbaar.
De voorlichting in het sociale domein kunt u ondersteunen met een goede sociale kaart met productinformatie, productvergelijker en een buurtkaart.

Met elkaar

Burgerkracht kan worden gestimuleerd met de koppeling van een sociale marktplaats of informele zorgdienst. Ook buurtgericht werken kan een extra impuls krijgen. Voor burgers zelf zijn uitbreidingen met persoonsdossiers en zelfhulp toepassingen interessant en professionals kunnen extra geholpen worden met een keukentafelgesprek app of met een koppeling naar een regiesysteem. Jalp verbindt!

Een gemeente kan Jalp inrichten zoals zij denken dat passend is voor de eigen invulling van het sociale domein. Daarnaast kunnen we ook nog het materiaal voor een Jalp promotiecampagne voor u regelen.